Kosár
A kosár üres. kosár megtekintése
Termékek értékelésére vonatkozó szabályzat

Az értékelések
Az edigital.hu weboldal termékadatlapjain található értékelés ingyenes és moderált. Az Extreme Digital Zrt. nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban megjelenő romboló jellegű programok, alkalmazások (például: vírusok, férgek, makrók és egyéb programok) okozta károkért, de lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak az edigital.hu részére. A Termékértékelési Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le illetve terjeszthetők, és kizárólag az edigital.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket más célból felhasználni.

A felhasználók
Az edigital.hu Termékértékelő Fóruma nyilvános, bárki használhatja. A magyarországi internethozzáférési pontról jelentkező, engedélyezett IP címről érkező felhasználók bejelentkezés nélkül, a külföldi hozzáférési pontról jelentkező felhasználók pedig bejelentkezés után kifejthetik véleményüket az adott termékről. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

Adatvédelem
Az üzemeltető - a mindenkor hatályos törvények valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Tilos egy másik személy valós, személyes adatát (név, lakhely, munkahely, beosztás stb...) engedély nélkül közzé tenni.

Moderálás
A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A hozzászólások tartalmáért az edigital.hu felelősséget nem vállal, de ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti. A hozzászólásban nem lehet más nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is, melyeknek az edigital.hu nem kíván nyilvánosságot biztosítani. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

A moderátor indoklás nélkül törölheti a:
 • a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
 • személyiségi illetve közösségi jogokat sértő
 • adatvédelmi törvényeket sértő
 • agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütköző illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmazó
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló kép, mozgókép vagy hangfelvételt közlő
 • nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő
 • törölt hozzászólást idéző vagy ismétlő
 • bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy a cég szolgáltatásait reklámozó
 • nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró
 • témaromboló (ún. off-topic) hozzászólásokat
 • szerzői jog hatálya alá eső, illegális letöltésre lehetőséget adó vagy nem a topic témájához kapcsolódó linket, vagy hozzászólást.
Letiltás
A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók IP-címéről érkező hozzáféréseket korlátozhatják.


Legfeljebb 4 termék összehasonlítására van lehetőség.
Összehasonlításhoz jelöljön ki legalább két terméket!
A kiválasztott termék nem hasonlítható össze az összehasonlító listán található többi termékkel. Kívánja a listát törölni?

Kérjük, várj!